FUNDUSZE EUROPEJSKIE

OPIS PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta:

Laboratorium Kosmetyczne
Dr Irena Eris Sp. z o.o.

Tytuł Projektu:

Opracowanie nowatorskiej linii dermokosmetyków o dużej aktywności terapeutycznej opartej na bazie innowacyjnych, niestosowanych dotychczas pochodnych witaminy D.

Wysokość dofinansowania:

313 949,17 PLN

Całkowita wartość projektu:

845 726,45 PLN