BADANIA

Centrum Naukowo-Badawcze prowadzi unikalne w branży kosmetycznej badania metodą in vitroex vivo i in vivo.
Badania te są kluczowymi etapami w procesie powstawania produktu kosmetycznego